Sinds 1979 is ons bedrijf actief als uitgeverij van commerciele stratenplannen. Begonnen als éénmanszaak en sedert 1995 een naamloze vennootschap wiens naam bij menig gemeente en stad wel bekend in de oren klinkt.

Onze goede samenwerking met de gemeenten en steden wordt bevestigd doordat we van velen stratenplannen al meerdere uitgaves hebben verzorgd. Zo heeft onze firma bv de uitgave voor de Stad Aalst al meermaals voor haar rekening genomen. Evenals onder andere Brugge, Kortrijk, Hasselt, St Niklaas, Leuven, Antwerpen, Mechelen, ... waarvoor ook al meerdere uitgaves zijn uitgebracht.

Dit 'voor haar rekening nemen' mag men letterlijk en figuurlijk opvatten, gezien een uitgave voor een gemeente of stad voor hen geen enkele kost met zich mee brengt! Alle kosten van aanmaak, drukwerk en natuurlijk de huis aan huis bedeling door de Post worden door ons gedragen.

Als extra bieden wij de gemeenten een surplus oplage aan, die voor toeristische doeleinden kan gebruikt worden.Ook groot formaat geplastificieerde afdrukken behoren tot onze specialiteit. Natuurlijk hebben we de gemeenten nodig, specifiek de technische diensten voor het nakijken en aanleveren van correct materiaal.

Sedert 1996 is ook het ganse produktieproces volledig digitaal. Reeds meer dan 200 gemeenten zijn digitaal opgeslagen op ons computersysteem. Ook in de toekomst proberen wij onze goede samenwerking met colleges en schepenen verder te zetten.